beckovBeckovský hrad sa rozprestiera na ľavom brehu Váhu na 70 m vysokej vápencovej skale. Podobne ako ostatné hrady na Považí bol kráľovským majetkom. V priebehu 14. a 15. storočia sa postupne menil z vojenskej pevnosti so stále sa zdokonaľujúcou obrannou sústavou na renesančnú pevnosť a honosné šľachtické sídlo.

cachticeZrúcaniny Čachtického hradu sa vypínajú na dolomitovom kopci nad obcou Višňové. Jadro hradu pôvodne tvorila jedna veža, ktorá súčasne nahrádzala hradby. Postupným budovaním a rozširovaním sa do konca 15. storočia stal spoľahlivou pevnosťou. V roku 1708 bol počas povstania Františka Rákociho vypálený, odvtedy slúžil ako väznica a postupne chátral.

park miniaturPARK MINIATÚR PODOLIEUnikátny Park modelov dobových rekonštrukcií slovenských hradov, zámkov a pamiatok sakrálnej architektúry sa nachádza v centre obce Podolie. Hrady sú postavené v mierke 1:50 v podobách, ako vyzerali v čase svojej najväčšej slávy pred 300-500 rokmi.


tematinO počiatku hradu Tematín na základe archeologického výskumu vieme, že prvé murované stavby hradu boli vybudované okolo roku 1250. Okolo roku 1300 ho získal Matúš Čák Trenčiansky, avšak o tomto fakte nemáme dochované žiadne písomnosti.

obec bosacaObec Bošáca (235 m n.m.) leží v strede Bošáckej doliny, 10 km severne od Nového Mesta nad Váhom. Jej stredom tečie potok Bošáčka, ktorá pramení pod vrcholom Veľkého Lopeníka. Prvé písomné zmienky s pôvodným názvom Bosach pochádzajú z roku 1380. Počtom obyvateľov 1393 je dnes najväčšou obcou Bošáckej doliny.

obec brunovceObec Brunovce (172 m n.m.) leží na alúviu rieky Váh 10,5 km od Nového Mesta nad Váhom. Obec má 557 obyvateľov. Bolo v nej nájdené pohrebisko unětickej kultúry zo staršej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1374, patrila viacerým šľachtickým rodinám, začas i panstvu Tematína. Prekvitalo tu čipkárstvo a výšivkárstvo, bola tu šľachtiteľská a semenárska stanica.

obec cachticeObec Čachtice (180 m n.m.) je situovaná pod Malými Karpatmi, 7 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Jej dávne osídlenie dokazujú početné archeologické nálezy. Písomné pramene ju uvádzajú v roku 1263 ako Chekche a v roku 1505 ako Csejthe.

obec castkovice mObec Častkovce (172 m n.m.) leží v podhorí Malých Karpát, 9 km južne od Nového Mesta nad Váhom, prvá písomná zmienka je z roku 1392 pod názvom Chassko. Dnes má obec 1107 obyvateľov.