obec cachtice mPôvodne patrila Nitrianskemu hradu, neskôr panstvu Čachtického hradu. Turci ju spustošili v roku 1599. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali remeslami, ktoré rozvinuli habánski usadlíci zo 17. storočia. Roku 1848 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie spolku Tatrín, na ktorom sa schválilo uzákonenie spisovnej slovenčiny podľa Štúrovskej koncepcie. Obec má dnes približne 3986 obyvateľov.

Hlavnou atrakciou v obci je množstvo pamiatok, najväčším lákadlom sú 3 km vzdialené zrúcaniny Čachtického hradu.

Opevnený farský kostol sv. Ladislava, pôvodne gotický, bol postavený v rokoch 1373-1390. V roku 1680 ho prestavali, rozšírili a zbarokizovali. V roku 1681 postavili vežu kostola, ale pre chybné základy ju v roku 1740 zbúrali a postavili novú. Kostol je miestom, kde je údajne pochovaná Alžbeta Bátoriová. Gotická kaplnka sv. Antona zo začiatku 14. storočia stojí pri kostole. Nad jej vchodom je drevený chór s maľovanými obrazmi svätcov, bol sem prevezený z hradnej kaplnky. Oba cirkevné objekty stoja v kamennej pevnosti so strieľňami. Opevnený kostol spája s budovou fary unikátny kamenný oblúkový most s farskými schodmi a portálom z roku 1697.

Renesančný kaštieľ pri kostole dal postaviť v roku 1668 chorvátsky bán Mikuláš Draškovič, na začiatku 18. storočia ho získali Forgáčovci, ktorí k nej pristavili dve krídla. Od roku 1960 je v časti budovy na poschodí umiestnená expozícia Trenčianskeho múzea venovaná histórii Hradu, obce Čachtice a spolku Tatrín.

Rímsko-katolícka fara je dvojpodlažná budova postavená v poslednej tretine 18. storočia na starobylých základoch v blízkosti kostola. Pod farou je umiestnená pamätná tabuľa historického zasadnutia Tatrína v Čachticiach.

Oproti kostolu sa nachádza baroková prícestná kaplnka z 18. storočia. Za ňou sú zvyšky Országovského kaštieľa a nad nimi renesančná kúria Drugetovcov zo začiatku 17. storočia. Na námestí stojí Mariánsky barokový stĺp z roku 1742 a drevená plastika Alžbety Bátoriovej.

V katastri obce sa nachádza NPR Čachtický hradný vrch, vyhlásená roku 1964 na ploche 13,7 ha. V Čachtickom krase je 12 jaskýň, z nich najznámejšia je Čachtická jaskyňa, kde bolo objavených postupne 1300 m chodieb. Jaskyňa nie je vhodná na sprístupnenie, prehliadka je pomerne náročná a možná len v doprovode skúsených jaskyniarov.