Občianske združenie MAS Beckov – Čachtice – Tematín je verejno-súkromným partnerstvom, ktoré pracuje na princípoch metódy LEADER, aktivizuje miestnych obyvateľov, vytvára a koordinuje spoluprácu pre rôzne sektory, teda zabezpečuje a koordinuje rozvoj v území svojej pôsobnosti. Združenie bolo založené dňa 31. októbra 2007 registráciou Stanov OZ na Ministerstve vnútra SR číslo spisu: VVS/1-900/90 – 30914.

Územie Miestnej akčnej skupiny Beckov – Čachtice - Tematín sa nachádza na strednom a dolnom Považí medzi pohoriami Považský Inovec a Biele Karpaty. Leží na území okresu Nové Mesto nad Váhom. Územie s rozlohou 363,81 km2 . Má nížinný charakter s podielom ornej pôdy a pomerne veľkou lesnatosťou. 25 103 obyvateľov žije v 26 obciach, v dvoch okresoch. Hustota obyvateľstva je 76,39 obyvateľov na km².