beckovBeckovský hrad sa rozprestiera na ľavom brehu Váhu na 70 m vysokej vápencovej skale. Podobne ako ostatné hrady na Považí bol kráľovským majetkom. V priebehu 14. a 15. storočia sa postupne menil z vojenskej pevnosti so stále sa zdokonaľujúcou obrannou sústavou na renesančnú pevnosť a honosné šľachtické sídlo.

cachticeZrúcaniny Čachtického hradu sa vypínajú na dolomitovom kopci nad obcou Višňové. Jadro hradu pôvodne tvorila jedna veža, ktorá súčasne nahrádzala hradby. Postupným budovaním a rozširovaním sa do konca 15. storočia stal spoľahlivou pevnosťou. V roku 1708 bol počas povstania Františka Rákociho vypálený, odvtedy slúžil ako väznica a postupne chátral.

park miniaturPARK MINIATÚR PODOLIEUnikátny Park modelov dobových rekonštrukcií slovenských hradov, zámkov a pamiatok sakrálnej architektúry sa nachádza v centre obce Podolie. Hrady sú postavené v mierke 1:50 v podobách, ako vyzerali v čase svojej najväčšej slávy pred 300-500 rokmi.


tematinO počiatku hradu Tematín na základe archeologického výskumu vieme, že prvé murované stavby hradu boli vybudované okolo roku 1250. Okolo roku 1300 ho získal Matúš Čák Trenčiansky, avšak o tomto fakte nemáme dochované žiadne písomnosti.