tematin m

O počiatku hradu Tematín na základe archeologického výskumu vieme, že prvé murované stavby hradu boli vybudované okolo roku 1250. Okolo roku 1300 ho získal Matúš Čák Trenčiansky, avšak o tomto fakte nemáme dochované žiadne písomnosti. Do obdobia jeho vládnutia spadá aj výstavba veľkej obrannej veže hradu - okolo roku 1311. Hrad Tematín sa po prvý krát spomína v písomnostiach z roku 1348, keď ho kráľ Ľudovít I. daroval predkovi rodu Ujlaki - Vavrincovi Tótovi z Raholcu, nitrianskemu, valašskému a šopronskému županovi.  V roku 1524 hrad získal rod Thurzovcov z Betlanoviec - miestodržiteľ Alexius (Alexej) Thurzo panovníckou donáciou kráľa Ľudovíta II.

Jagellonského. Išlo o súčasť veľkej majetkovej donácie, ktorou získal zadĺžené panstvo Červený Kameň a spolu s ním hradné panstvá Hlohovec, Šintava a Tematín. Po vymretí rodu uhorského magnátskeho rodu Thurzovcov v mužskej línii získali v roku 1638 kráľovskou donáciou celé hradné panstvo Tematín a richnavské hradné panstvo významní moravskí šľachtici Ján a Ondrej Rottalovci, Július Fitter s manželkou, František Šándor s manželkou Katarínou Rottalovou, neskôr jednotlivé časti hradu menili majiteľov ako Čákiovci, Beréniovci, a neskôr štvrtinu aj Berčéniovci, známi predovšetkým Mikulášom - jedným z generálov stavovských povstaní Františka II. Rákóciho, ktorý sa údajne na hrade narodil. Po potlačení povstania a stíhaní Mikuláša bol hrad poškodený cisárskymi vojskami. Napriek tomu niektoré jeho časti slúžili naďalej, o čom svedčia písomnosti z roku 1716. V roku 1721 je posledná písomná správa - súpis majetku hradu. Tam sa píše, že na hrade už dohromady nič nie je a už nie je ani strážený posádkou.

O hrad sa od roku 2007 stará občianske združenie OZ hrad Tematín, ktoré realizuje záchranné konzervačné práce, vedecké výskumy, propaguje hrad a stará sa o kultúrnosť miesta. Výstup na hrad je možné absolvovať z obce Lúka približne za 1,5 hod. Odporúčame však cestu z rekreačného strediska Bezovec, ktorá je vedená po hrebeni a na hrade ste za hodinu. Na hrad možno vystúpiť aj z obce Hrádok časti Dolina po žltej turistickej značke a cesta trvá 1,3 hodiny.

www.tematin.eu