Názov zmluvy / číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy
pdfStanovy MAS BCT      
pdfZmluva o spolupráci s MAS Horný Liptov MAS Horný Liptov   Predbežná zmluva o spolupráci
pdfZmluva o spolupráci s MAS Bojkovsko a MAS Královská stezka o.p.s. MAS Bojkovska   Zmluva o spolupráci