obec haluzice mV obci sa nachádzajú zakonzervované zrúcaniny románskeho kostolíka, postaveného okolo roku 1240. V 16. storočí mu predĺžili loď, vybudovali obranný múr so vstupnou vežou a strieľňami. Od roku 1810 je kostol opustený. Väčšia rekonštrukcia kostola bola uskutočnená roku 1968, starostlivosť o celý areál prevzal rímsko-katolícky farský úrad v Bošáci.

Haluzická tiesňava - chránený prírodný výtvor nachádzajúci sa pod zrúcaninami kostola. Tvorí ju kaňon široký 200 m, dlhý 1000 m a hlboký 50 m. Bol vytvorený eróziou Haluzického potoka. Tiesňava je jedinečná tým, že ukrýva systém hradenia Haluzického potoka a zároveň výsledok výnimočného spôsobu zalesňovania nestabilných stien strže. V roku 2011 sprístupnili Lesy SR, odštepný závod Trenčín Haluzickú tiesňavu náučným chodníkom a tiesňava bola vyhlásená za Významné lesnícke miesto.

Severne od Trenčianskych Bohuslavíc sa vypína kopec Hájnica (341 m), chránené nálezisko teplomilných vzácnych rastlín s výskytom Hlaváčika jarného. V roku 2013 tu bola vybudovaná malá drevená rozhľadňa.