obec beckov mPodľa listiny Belu IV. sa stal Beckov v roku 1258 kráľovským mestom. Dnes má obec 1343 obyvateľov a jeho hospodársky aj sociálny rozvoj je podmienený rozvojom prirodzeného historicky vytvoreného regiónu.

Najväčším turistickým lákadlom je NKP Beckovský hrad so svojim Muzeálnym nádvorím. Je otvorený sezónne, v priebehu roka na ňom býva množstvo podujatí. Kontakt: www.hrad-beckov.sk

Ďalšie historické pamiatky obce:

 • Beckovské múzeum – pamiatkový objekt, ktorý je súčasťou Trenčianskeho múzea, sa nachádza v Kúrii Ambrovec pochádzajúcej zo 17. Storočia. Múzeum má novú krásnu expozíciu, na nádvorí má zbierku starých kočov. Kontakt: www.muzeumtn.sk
 • Miniskanzen – súkromné múzeum situované nad hradom, je venované Beckovskému hradu a histórii obce Beckov. Je v ňom aj drak a maketa mestečka Beckov.
 • Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa Pestúna a kláštor františkánov – pamiatkové objekty z roku 1690-1692, kostol otvorený na požiadanie.
 • Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa – pamiatkový objekt, gotický kostol sa spomína v roku 1424, prístupný počas bohoslužieb.
 • Kostol evanjelickej cirkvi a.v. – klasicistický kostol bol postavený ako tolerančný v rokoch 1791-1792, prístupný počas bohoslužieb.
 • Kaplnka sv. Jána Nepomuckého – prícestná kaplnka neskorobaroková z 2. po. 18. storočia so sochou sv. Jána Nepomuckého, nachádza sa pod hradným bralom na rázcestí pri vstupe na námestie.
 • Rímskokatolícka fara s pamätnou tabuľou Martina Medňanského.
 • Rodný dom J.M. Hurbana s pamätnou tabuľou.
 • Rodný dom Dionýza Štúra s pamätnou tabuľou – súčasť náučného chodníka.
 • Župný dom-sirotinec – pamiatkový objekt, ktorý je súkromným majetkom.
 • Socha sv. Floriána – v parku pod hradným bralom, voľne prístupné.
 • Súsošie sv. Trojice – klasicistický trojičný stĺp z pol. 19. storočia, v súčasnosti v depozite.
 • Židovský cintorín – na úpätí hradného svahu s náhrobníkmi z rokov 1739-1845, voľne prístupné.
 • Najatraktívnejším prírodným útvarom v Beckove je samotné 70 metrov vysoké hradné bralo, ktoré bolo v roku 1963 vyhlásené za Chránený prírodný výtvor. Ďalšími zaujímavými prírodnými lokalitami sú chránené územia Beckovské skalice, prírodná rezervácia Sychrov a chránený prírodný výtvor Skalka pri Beckove. V katastri obce sa nachádza aj Beckovská jaskyňa. Bola objavená v roku 1983, má dĺžku 150 m a hĺbku 70 m. Jaskyňa je prístupná iba v sprievode jaskyniarov.