obec potvorice
V prvej písomnej zmienke sa obec spomína roku 1263 ako Potworich, ale aj ako Potuorch, čo je názov pohanskej modly. Patrila ku kráľovským majetkom, neskôr zemepánom. Obrovská povodeň roku 1813 je takmer zničila, nachádzali sa tu dva mlyny. Dnes má obec 580 obyvateľov.

Barokovo-klasicistická zvonica vežovitého typu je z druhej polovice 18. storočia a je to jediná zachovaná pamiatka v obci.

V strede obci stojí novodobý rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorý bol po päťročnej stavebnej činnosti vysvätený v roku 2002. Architektúru kostola dopĺňa orginálne riešenie výzdoby interiéru zvláštnou drotárskou technikou.