Názov projektu: Stratégia CLLD MAS Beckov- Čachtice- Tematín

Názov projektu: Prieskum súčasného stavu územia a zvýšenie povedomia VSP - MAS Beckov-Čachtice-Tematín (MAS BCT)

Názov projektu: 65 tipov na výlety v pohraničnom území MAS SR-ČR"

Názov projektu: Spoločné produkty aktívneho cestovného ruchu v MAS BCT a českej prihraničnej oblasti

Názov projektu: Poskytnutie grantovej podpory miestnej akčnej skupine pre prístup programu LEADER