beckov mVýznamnú úlohu zohral v časoch tureckého obliehania a tiež povstania Bočkaja a Rákóciovcov. Po požiari roku 1729 bol opustený a postupne chátral. Had sa stal majetkom obce Beckov, ktorý ho po dlhoročných opravách sprístupnil v roku 1996.

Hrad sa po prvýkrát spomína v Anonymovej kronike okolo roku 1200 ako hrad Blundus. V 14. storočí ho až do svojej smrti vlastnil Matúš Čák Trenčiansky, neskôr ho kráľ daroval vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc, za jeho vlády hrad zaznamenal najväčší rozmach. Rok 2014 sa na hrade niesol v duchu 600. Výročia úmrtia vojvodu Stibora. Bánfiovci zosilnili opevnenia dolného nádvoria a hrad sa stal v čase obliehania Turkami útočiskom šľachtických rodín.

Hrad je muzeálne sprístupnený pre verejnosť sezónne, prístup naň je za 5 min priamo z obce. V súčasnosti na ňom opäť prebiehajú rekonštrukčné a zabezpečovacie práce do mája tohto roku.

www.hrad-beckov.sk