obec haluziceObec Haluzice (270 m n.m.) leží na úpätí Bielych Karpát severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom v oblasti Bošáckej doliny. Na prvý pohľad nenápadná dedinka patrí medzi pozoruhodné miesta v Trenčianskom kraji. Je archeologickým náleziskom, v prvej písomnej zmienke z roku 1477 sa spomína ako Halhozycz, avšak existencia románskeho kostolíka svedčí o staršom pôvode. Dnes má obec okolo 70 obyvateľov.

obec horka 2Obec Hôrka nad Váhom (189 m n.m.) leží na úpätí Považského Inovca, 12 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Spomína sa roku 1246 ako majetok panstva hradu Tematín. Dnes má obec 701 obyvateľov.

obec horna stredaObec Hôrka nad Váhom (189 m n.m.) leží na úpätí Považského Inovca, 12 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Spomína sa roku 1246 ako majetok panstva hradu Tematín. Dnes má obec 701 obyvateľov.

obec hradokObec Hrádok (200 m n.m.) leží v podhorí Považského Inovca, 12,5 km juchovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Lokalita bola najväčším náleziskom železných sekerovitých hrivien na území bývalého Československa a tiež zvyškov hradiska z 9. storočia.

obec kalnica mObec Kálnica (215 m n.m.) leží v oblasti Považského Inovca, 8 km východne od Nového Mesta nad Váhom. Písomne je doložená z roku 1396 pod názvom Kabucza. Jej históriu vo veľkej miere ovplyvňovala blízkosť hradu v Beckove.

obec kocovce mObec Kočovce (183 m n.m.) leží na ľavom brehu rieky Váh v podhorí Považského Inovca, 8 km východne od Nového mesta nad Váhom. Tvoria ju tri miestne časti s vlastnou históriou do roku 1960 – Kočovce, Rakoľuby a Beckovská Vieska.

obec lukaObec Lúka (198 m n.m.) leží v podhorí Považského Inovca, 17 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvýkrát bola písomne doložená roku 1246 pod názvom Rethy, patrila k panstvu Tematína. Dnes má obec 621 obyvateľov.

obec modrovaObec Modrová (204 m n.m.) leží v Považskom Inovci v údolí Modrovského potoka, 20 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvá písomná zmienka je z roku 1348, neskôr v štatútoch ostrihomskej kapituly pod názvom Nagh Modro.