obec potvoriceObec Potvorice (177 m n.m.) leží pri Váhu, 8 km južne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita, doteraz najstarší objav slovanského žiarového pohrebiska s keramikou pražského typu.

obec povazanyObec Považany (179 m n.m.) leží pri Váhu, 5 km južne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita. V roku 1960 vznikla zlúčením obcí Mošovce, Svätý Kríž a Vieska nad Váhom. Prvá písomná zmienka o Mošovciach pochádza z roku 1263, o Svätom Kríži z roku 1297 a Vieska sa spomína roku 1368.

obec stara lehotaObec Stará Lehota (326 m n.m.) leží v Považskom Inovci, 25 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvá písomná zmienka je z roku 1348 ako Lehata, ďalšia z roku 1453 pod názvom Aglehotha. Patrila k hradu Tematín, neskôr početným zemanom. Dnes má 236 obyvateľov.

obec trencianske bohuslaviceObec Trenčianske Bohuslavice (198 m n.m.) leží v podhorí Bielych Karpát 6 km severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Lokalita je vzácnym náleziskom sídliska z čias pravekého človeka – lovca mamutov, jeho nástroje radíme ku kultúre gravettien, a tiež hromadný nález – asi 95 ks rôznych predmetov z doby bronzovej.

obec zemianske podhradieObec Zemianske Podhradie (248 m n.m.) leží v Bošáckej doline, 11 km severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Okolie obce je významným archeologickým náleziskom, na západe sú stopy valov z doby hradištnej, odhalené aj nálezy z mladšej doby bronzovej, železnej a kamennej. Obec je písomne doložená v dokumentoch z roku 1397, kde sa uvádza názov Podhrady. V obci dnes žije 753 obyvateľov.