obec modrovkaObec Modrovka (170 m n.m.) leží 18 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Dôkazom trvalejšieho osídlenia je kostrový hrob skrčenca z mladšej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1348, kedy sa spolu s obcou Modrová stala súčasťou novoformovaného tematínskeho panstva. Dnes má obec 204 obyvateľov.

obec nova lehotaObec Nová Lehota (450 m n.m.) leží v Považskom Inovci pod vrcholom Bezovca, 27 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvý nepriamy doklad o nej je z roku 1453, kedy patrila hradnému panstvu Tematín, neskôr bola v rukách viacerých zemepánov. Od roku 1806 tu bola zriadená papiereň a od roku 1870 fungovala skláreň. Počas SNP tu pôsobila partizánska brigáda. Dnes má obec 205 obyvateľov.

obec nova ves nad vahom mObec Nová Ves nad Váhom (180 m n.m.) leží na západnom úpätí Považského Inovca, 7 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvý raz je listinne doložená roku 1419 po názvom Wyfalw, je však oveľa staršia. Bola súčasťou beckovského panstva, obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom. Dnes tu žije 561 obyvateľov.

obec ockovObec Očkov (169 m n.m.) sa nachádza v severozápadnej časti Podunajskej nížiny, 14 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Je to významná archeologická lokalita. Prvá písomná zmienka je z roku 1321 pod názvom Wchkou, patrila Očkajovcom a v 18. storočí čachtickému panstvu. Roku 1709 ju vyplienili cisárske vojská. Dnes má 463 obyvateľov.

obec pobedimObec Pobedim (168 m n.m.) leží neďaleko Dudváhu, medzi pohorím Považského Inovca a Malých Karpát, 7 km severozápadne od Piešťan. Obec je bohatá na archeologické nálezy, objavené sídliská viacerých kultúr, slovanské hradisko z obdobia Veľkej Moravy.
obec podolieObec Podolie (188 m n.m.) leží 11 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita, prvá písomná zmienka je z roku 1392 pod názvom Lessethe ako príslušenstvo čachtického panstva. Obec dvakrát vyhorela – v roku 1792 a 1832. Obyvateľstvo sa zaoberalo výlučne poľnohospodárstvom, v roku 1957 bola k Podoliu pripojená obec Korytné.


obec potvoriceObec Potvorice (177 m n.m.) leží pri Váhu, 8 km južne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita, doteraz najstarší objav slovanského žiarového pohrebiska s keramikou pražského typu.

obec povazanyObec Považany (179 m n.m.) leží pri Váhu, 5 km južne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita. V roku 1960 vznikla zlúčením obcí Mošovce, Svätý Kríž a Vieska nad Váhom. Prvá písomná zmienka o Mošovciach pochádza z roku 1263, o Svätom Kríži z roku 1297 a Vieska sa spomína roku 1368.