obec brunovce mobec brunovce 001V obci sa nachádza neskororenesančný kaštieľ s barokovými doplnkami, s charakteristickými cibuľovitými strechami na štyroch nárožných vežiach. Bol sídlom Berčéniovcov, obklopený je anglickým parkom. Bol postavený v rokoch 1695-1697, v II. svetovej vojne bol zničený, s jeho pamiatkovou obnovou sa začalo r.1983.


V dvorovom trakte je malá kaplnka, v ktorej je barokový oltár s ústredným obrazom Nanebevzatia Panny Márie, pri vstupe do parku je súsošie sv. Jána Nepomuckého. Kaštieľ je v súčasnosti verejnosti neprístupný.