obec zemianske podhradieObec Zemianske Podhradie (248 m n.m.) leží v Bošáckej doline, 11 km severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Okolie obce je významným archeologickým náleziskom, na západe sú stopy valov z doby hradištnej, odhalené aj nálezy z mladšej doby bronzovej, železnej a kamennej. Obec je písomne doložená v dokumentoch z roku 1397, kde sa uvádza názov Podhrady. V obci dnes žije 753 obyvateľov.