obec kalnica mObec Kálnica (215 m n.m.) leží v oblasti Považského Inovca, 8 km východne od Nového Mesta nad Váhom. Písomne je doložená z roku 1396 pod názvom Kabucza. Jej históriu vo veľkej miere ovplyvňovala blízkosť hradu v Beckove.

obec kocovce mObec Kočovce (183 m n.m.) leží na ľavom brehu rieky Váh v podhorí Považského Inovca, 8 km východne od Nového mesta nad Váhom. Tvoria ju tri miestne časti s vlastnou históriou do roku 1960 – Kočovce, Rakoľuby a Beckovská Vieska.

obec lukaObec Lúka (198 m n.m.) leží v podhorí Považského Inovca, 17 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvýkrát bola písomne doložená roku 1246 pod názvom Rethy, patrila k panstvu Tematína. Dnes má obec 621 obyvateľov.

obec modrovaObec Modrová (204 m n.m.) leží v Považskom Inovci v údolí Modrovského potoka, 20 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvá písomná zmienka je z roku 1348, neskôr v štatútoch ostrihomskej kapituly pod názvom Nagh Modro.

obec modrovkaObec Modrovka (170 m n.m.) leží 18 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Dôkazom trvalejšieho osídlenia je kostrový hrob skrčenca z mladšej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1348, kedy sa spolu s obcou Modrová stala súčasťou novoformovaného tematínskeho panstva. Dnes má obec 204 obyvateľov.

obec nova lehotaObec Nová Lehota (450 m n.m.) leží v Považskom Inovci pod vrcholom Bezovca, 27 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvý nepriamy doklad o nej je z roku 1453, kedy patrila hradnému panstvu Tematín, neskôr bola v rukách viacerých zemepánov. Od roku 1806 tu bola zriadená papiereň a od roku 1870 fungovala skláreň. Počas SNP tu pôsobila partizánska brigáda. Dnes má obec 205 obyvateľov.

obec nova ves nad vahom mObec Nová Ves nad Váhom (180 m n.m.) leží na západnom úpätí Považského Inovca, 7 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvý raz je listinne doložená roku 1419 po názvom Wyfalw, je však oveľa staršia. Bola súčasťou beckovského panstva, obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom. Dnes tu žije 561 obyvateľov.

obec ockovObec Očkov (169 m n.m.) sa nachádza v severozápadnej časti Podunajskej nížiny, 14 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Je to významná archeologická lokalita. Prvá písomná zmienka je z roku 1321 pod názvom Wchkou, patrila Očkajovcom a v 18. storočí čachtickému panstvu. Roku 1709 ju vyplienili cisárske vojská. Dnes má 463 obyvateľov.