MAS BCT bola úspešná pri získaní podpory z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala viac ako 2000 € na prípravu a spracovanie novej webstránky združenia (združenie ju doteraz nemalo) a spracovanie pilotného elektronického spravodaja na predstavenie MAS BCT.

Tento rok združenie realizovalo viacero zaujímavých aktivít a tak sa určite bude mať čím pochváliť.