Člen/názov subjektu právna
forma
Adresa/sídlo Dátum narodenia/IČO Sektor verejný súkromný (V/S) Zástupca subjektu v rámci MAS Tel./ email
Autokrossarena Očkov FO Očkov 36, 916 22 42281091 S Nikoleta Sedlákova  
Kamil Belák FO Želovany 1140, 916 21 Čachtice 34553215 S Kamil Belák  
Ivana Bubeníková FO 916 42 Moravské Lieskové 1384 40831337 S Ivana Bubeníková  
Peter Čechvala FO Hlavná 634, 916 22 Podolie   S Peter Čechvala  
Daniel Makara, DENNY FO 916 27 Častkovce 218 40271749 S Damiel Makara  
Anna Hlatká FO 916 22 Podolie 510   S Anna Hlatká  
Michal Hlatký FO 916 22 Podolie 510   S Michal Hlatký  
Ľuboš Krajčík FO 916 22 Podolie 175   S Ľuboš Krajčík  
Krajina Karpaty PO Podjavorinskej 1216, 916 21 Čachtice 42151601 S Ivan Gregorovič  
Matúšovo kráľovstvo spol. s.r.o. PO 916 22 Podolie 510 36317268 S Juraj Hlatký  
Peter Ondrejovič – FRAM Anakonda Tour FO 913 10 Beckov 67 37022415 S Peter Ondrejovič  
OZ Divadelný súbor DIVOCH PO Hviezdoslavova 466, 916 24 Horná Streda 36117960 S Milan Arbet  
OZ Spolok Čachtického ringu PO Malinovského 243, 916 21 Čachtice 42017467 S Elena Čapošová  
Mgr. Ivan Pastorek FO Pobedim   S Ivan Pastorek  
Penzión Žákovic FO 913 06 Trenčianske Bohuslavice 248 30874220 S Marián Žákovic  
Ivan Pisca FO 916 27 Častkovce 214 34489401 S Ivan Pisca  
Ivan Pisca FO 916 27 Častkovce 464 9.12.1978 S Ivan Pisca  
Poľnohospodárske družstvo Bošáca PO 913 07 Bošáca 206768 S Vladimír Králik  
Poľnohospodárske družstvo Čachtice PO Družstevná 682, 916 21 Čachtice 206792 S Jozef Čarada  
Poľnohospodárske družstvo Podolie PO Družstevná 860, 916 22 Podolie 207161 S Ján Gúčik  
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime PO 916 23 Pobedim 00207136 S Ing. Juraj Lednický  
Poľovnícke združenie Pobedim PO 916 23 Pobedim 345 35593989 S Jozef Gula  
Rybársky spolok ZÁSTODOLIE PO 916 23 Pobedim 223 42139848 S Ľubomír Melicher  
SKI Centrum Kálnica, s.r.o. PO 916 37 Kálnica 100 36299928 S Michal Feník  
Slovenský cykloklub Podolie PO 916 22 Podolie 510 35703512 S Mária Zuzaniaková  
Tomáš Filip TOMBA FO 916 33 Hrádok 150 34493972 S Božena Ševčeková  
Júlia Masárová Unitech Slovakia FO 916 25 Brunovce 195 32776217 S Júlia Masárová  
Združenie na záchranu hradu Tematín PO 916 35 Modrovka 31 42025621 S Roman Pomajbo