Názov projektu: Stratégia CLLD MAS Beckov- Čachtice- Tematín

Realizácia projektu: jún – december 2015
Celková výška podpory bola:
15 000 €
Vlastný vklad do projektu:
0 €

pdfZmluva 191TN040007 PPA

V rámci projektu sa zrealizovalo:

  • spracovanie Štatistickej štúdie o území MAS BCT
  • spracovanie Analytickej štúdie o území MASBCT
  • spracovanie Návrhovej štúdie o území MASBCT
  • zapracovanie a kompletizácia, tlač a väzba finálnej stratégie, administratívna podpora realizácie aktivít, organizovanie stretnutí v území.

pdfTlačová správa k projektu 5

 loga masbct projekt 5