Názov projektu: Prieskum súčasného stavu územia a zvýšenie povedomia VSP - MAS Beckov-Čachtice-Tematín (MAS BCT)


pdfZmluva č. 2014/0354
Realizácia projektu: október – december 2014
Celková výška podpory bola: 2 212 €
Vlastný vklad do projektu: 2 510 €

V rámci projektu sa zrealizovalo:

  • Vytvorenie, naplnenie a spustenie web stránky masbct.sk
  • Pilotný elektronický sprievodca MAS BCT
  • Stretnutia za účelom prípravy na nové programovacie obdobie 2014-2020 v rámci prístupu Leader/CLLD

pdfTlačová správa k projektu 4