Názov projektu: 65 tipov na výlety v pohraničnom území MAS SR-ČR"


pdfKód mikroprojektu SK/FMP/15/2014, číslo zmluvy 2014-0180
Realizácia projektu: júl 2014 – september 2014
Celková výška podpory: 5 959,35 €
Vlastný vklad do projektu: 1 051,65 €.

V rámci projektu sa zrealizovalo:


Uskutočnené propagačné aktivity vo forme vydaného elektronického sprievodcu zameraného na územie MAS BCT a priľahlej českej pohraničnej oblasti, predmetom projektu bolo získanie textových dát a fotografií, grafické spracovanie 65 tipov na výlety do pdf formátu pre sprievodcu ako celok, ako aj 65 súborov pdf-stránky každého výletu samostatne.

pdfTlačová správa projekt 3