Názov projektu: Spoločné produkty aktívneho cestovného ruchu v MAS BCT a českej prihraničnej oblasti


pdfKód mikroprojektu SK/FMP/04/031, číslo zmluvy 2011/0313
Realizácia projektu: september 2011 – február 2012
Celková výška podpory bola: 7 861,01 €
Vlastný vklad do projektu: 486,75 €.

V rámci projektu sa zrealizovali:

  • 2 podujatia, výstupy na rozhľadne Alžbetinu v Parku miniatúr v Podolí a Rozhľadňu na Veľkom Lopeníku
  • boli vydané 4 druhy propagačných materiálov – cykloturistika, pešia turistika, kultúrne dedičstvo, prírodné dedičstvo
  • projekt bol vyúčtovaný a peniaze boli MAS preplatené v máji 2013

pdfTlačová správa projekt 2