Názov projektu: Poskytnutie grantovej podpory miestnej akčnej skupine pre prístup programu LEADER


pdfČíslo zmluvy: 2008/0105
Realizácia projektu: 9/2008 – 4/2009
Celková výška podpory bola: 278 025,-Sk (9 228,74 €).

Poskytnutá grantová podpora pre miestnej akčnej skupiny pre prístup programu LEADER a príprava na nové obdobie, predmetom podpory bolo spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre MAS BCT.

MAS spracovala a následne schválila Integrovanú stratégiu rozvoja územia pre MAS BCT.

Projekt sa realizoval z podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja.