lopenik m
V rámci projektu boli spracované a tlačovo vydané 4 propagačné materiály TIP NA VÝLET (každý v náklade 10 000 ks) – Cykloturistika v MAS Beckov – Čachtice – Tematín, Pešia turistika v MAS Beckov – Čachtice – Tematín, Kultúrne dedičstvo v MAS Beckov – Čachtice – Tematín a Prírodné dedičstvo v MAS Beckov – Čachtice – Tematín. Vo všetkých sprievodcoch sa popísala tematika v slovenskej časti MAS a v priľahlej českej časti pohraničia. Súčasťou projektu boli aj 2 spoločné cezhraničné podujatia. Na českej strane sa uskutočnil výstup na rozhľadňu Veľký Lopeník a na slovenskej výstup na Alžbetinu rozhľadňu v Parku miniatúr v obci Podolie.

Tlačené turistické materiály, účastnícke listy oboch podujatí a pamätné butóny pre účastníkov boli spracované a vydané v rámci mikroprojektu „Spoločné produkty aktívneho cestovného ruchu v MAS Čachtice – Beckov – Tematín a českej prihraničnej oblasti" podporeného v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektov, spolufinancovaného Európskou úniou.