Miestna akčná skupina Beckov – Čachtice – Tematín za podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja realizovala projekt „Finančná podpora TSK zameraná na realizáciu aktivít podporujúcich rozvoj vidieka Trenčianskeho kraja prostredníctvom aktivácie územia pre prípravu stratégie CLLD na obdobie 2014-2020".

65 tipov na vyletyMiestna akčná skupina Beckov – Čachtice – Tematín v partnerstve s Luhačovským Zálesím, o.p.s. spracovala a vydala elektronického sprievodcu po 65 pamiatkach, prírodných, kultúrnych a turistických lokalitách v pohraničnom území SR – ČR. Sprievodca láka na výstupy na vrcholy s rozhľadňami, na hrady, na návštevu múzeí a turistických atraktivít.

lopenikMiestna akčná skupina Beckov – Čachtice – Tematín v partnerstve s Regionalní rozvojovou agentúrou Bílé Karpaty o.p.s. Bojkovice bola riešiteľom projektu „Spoločné produkty aktívneho cestovného ruchu v MAS Čachtice – Beckov – Tematín a českej prihraničnej oblasti".