obec pobedimObec Pobedim (168 m n.m.) leží neďaleko Dudváhu, medzi pohorím Považského Inovca a Malých Karpát, 7 km severozápadne od Piešťan. Obec je bohatá na archeologické nálezy, objavené sídliská viacerých kultúr, slovanské hradisko z obdobia Veľkej Moravy.
obec podolieObec Podolie (188 m n.m.) leží 11 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita, prvá písomná zmienka je z roku 1392 pod názvom Lessethe ako príslušenstvo čachtického panstva. Obec dvakrát vyhorela – v roku 1792 a 1832. Obyvateľstvo sa zaoberalo výlučne poľnohospodárstvom, v roku 1957 bola k Podoliu pripojená obec Korytné.


obec potvoriceObec Potvorice (177 m n.m.) leží pri Váhu, 8 km južne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita, doteraz najstarší objav slovanského žiarového pohrebiska s keramikou pražského typu.

obec povazanyObec Považany (179 m n.m.) leží pri Váhu, 5 km južne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita. V roku 1960 vznikla zlúčením obcí Mošovce, Svätý Kríž a Vieska nad Váhom. Prvá písomná zmienka o Mošovciach pochádza z roku 1263, o Svätom Kríži z roku 1297 a Vieska sa spomína roku 1368.

obec stara lehotaObec Stará Lehota (326 m n.m.) leží v Považskom Inovci, 25 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvá písomná zmienka je z roku 1348 ako Lehata, ďalšia z roku 1453 pod názvom Aglehotha. Patrila k hradu Tematín, neskôr početným zemanom. Dnes má 236 obyvateľov.