obec nova ves nad vahom mObec Nová Ves nad Váhom (180 m n.m.) leží na západnom úpätí Považského Inovca, 7 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvý raz je listinne doložená roku 1419 po názvom Wyfalw, je však oveľa staršia. Bola súčasťou beckovského panstva, obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom. Dnes tu žije 561 obyvateľov.

obec ockovObec Očkov (169 m n.m.) sa nachádza v severozápadnej časti Podunajskej nížiny, 14 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Je to významná archeologická lokalita. Prvá písomná zmienka je z roku 1321 pod názvom Wchkou, patrila Očkajovcom a v 18. storočí čachtickému panstvu. Roku 1709 ju vyplienili cisárske vojská. Dnes má 463 obyvateľov.

obec pobedimObec Pobedim (168 m n.m.) leží neďaleko Dudváhu, medzi pohorím Považského Inovca a Malých Karpát, 7 km severozápadne od Piešťan. Obec je bohatá na archeologické nálezy, objavené sídliská viacerých kultúr, slovanské hradisko z obdobia Veľkej Moravy.
obec podolieObec Podolie (188 m n.m.) leží 11 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita, prvá písomná zmienka je z roku 1392 pod názvom Lessethe ako príslušenstvo čachtického panstva. Obec dvakrát vyhorela – v roku 1792 a 1832. Obyvateľstvo sa zaoberalo výlučne poľnohospodárstvom, v roku 1957 bola k Podoliu pripojená obec Korytné.


obec potvoriceObec Potvorice (177 m n.m.) leží pri Váhu, 8 km južne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita, doteraz najstarší objav slovanského žiarového pohrebiska s keramikou pražského typu.

obec povazanyObec Považany (179 m n.m.) leží pri Váhu, 5 km južne od Nového Mesta nad Váhom. Je to archeologická lokalita. V roku 1960 vznikla zlúčením obcí Mošovce, Svätý Kríž a Vieska nad Váhom. Prvá písomná zmienka o Mošovciach pochádza z roku 1263, o Svätom Kríži z roku 1297 a Vieska sa spomína roku 1368.

obec stara lehotaObec Stará Lehota (326 m n.m.) leží v Považskom Inovci, 25 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Prvá písomná zmienka je z roku 1348 ako Lehata, ďalšia z roku 1453 pod názvom Aglehotha. Patrila k hradu Tematín, neskôr početným zemanom. Dnes má 236 obyvateľov.

obec trencianske bohuslaviceObec Trenčianske Bohuslavice (198 m n.m.) leží v podhorí Bielych Karpát 6 km severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Lokalita je vzácnym náleziskom sídliska z čias pravekého človeka – lovca mamutov, jeho nástroje radíme ku kultúre gravettien, a tiež hromadný nález – asi 95 ks rôznych predmetov z doby bronzovej.