obec hradok m Obec sa prvýkrát spomína r. 1246 ako Harranuk a patrila k Tematínskemu hradnému panstvu. Obyvatelia boli v prevažnej miere poľnohospodári, dnes s počtom obyvateľov 658 je turisticky zaujímavou a pútavou lokalitou.

V katastri obce, ďaleko od komunikácií, sa nachádza zrúcanina hradu Tematín. Bol strediskom panstva Tematín, ktorému patrilo 11 obcí.

Katolícky kostol Nanebevzatia Panny Márie je barokovo-klasicistický, bol postavený roku 1729 na mieste staršieho kostola spomínaného roku 1560. Po požiari bol obnovený v rokoch 1802 – 1818. Hlavný oltár má veľký závesný obraz Panny Márie z roku 1887.

Pseudoterasa Váhu bola ako cenný geomorfologický útvar na ploche 11,8 ha vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

Štátna prírodná rezervácia Javorníček sa nachádza v katastri obcí Hrádok, Lúka, Stará Lehota a má rozlohu 15,1 ha.

Krajinársky hodnotná je Hrádocká dolina, ktorou je dobrý prístup na lyžiarske stredisko na Bezovci.