obec horna streda mobec horna streda 001Obec Horná Streda (169 m n.m.) leží na pravom brehu rieky Váh, 11 km južne od Nového Mesta nad Váhom, 7 km na sever od Piešťan. Prvá písomná zmienka je z roku 1263 pod názvom Sceredahel. Od 17. storočia patrila jezuitom, ktorí mali pri Váhu kláštor s kostolom, neskôr ho vlastnilo ostihomské arcibiskupstvo. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, dnes ich tu žije 1288.

Rímsko-katolícky kostol Všechsvätých pôvodne barokový bol postavený roku 1728 na mieste gotického kostola z roku 1353. Roku 1924 ho úplne prestavali a rozšírili o priečnu loď. Kostol prešiel v rokoch 2007 - 2009 vnútornou aj vonkajšou generálnou opravou.

Medzi kanálom a Váhom je zachovalý lužný les, v oblasti Hornej Stredy sa nachádza aj 5 štrkovísk, ktoré sa využívajú na rekreačné účely.