MAS BCT bola úspešná v 15. Výzve na predkladanie žiadostí o získanie finančného príspevku v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektov, spolufinancovaného Európskou úniou.