Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín úspešne ukončila projekt zameraný na realizáciu aktivít podporujúcich rozvoj vidieka Trenčianskeho kraja prípravu stratégie CLLD v rámci prístupu Leader/CLLD na obdobie 2014-2020. Aktivity boli podporené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, prebiehali od októbra do decembra 2014.

Hlavnou aktivitou bola príprava a spustenie webstránky masbct.sk, ktorú si práve prezeráte. Naplnila sa tým chýbajúca dlhoročná diera. Združenie vykonávalo viacero zaujímavých aktivít, na prezentáciu verejnosti využívalo však len stránky členských obcí alebo partnerských združení. Na novej stránke nájdete viacero zaujímavých informácií o členoch, regióne, realizovaných projektoch, partneroch, taktiež naše stanovy a informácie v prípade, že by ste mali záujem stať sa členom, alebo aktívne prispieť k rozvoju územia. V závere projektu bola vydaná tlačová správa.

Vďaka podpore projektu si združenie čiastočne pokrylo náklady na získavanie aktuálnych informácií o území, stretnutia za účelom aktualizácie partnerstiev. Nakoľko združenie vzniklo ešte 31.10.2007 a prvá Integrovaná stratégia pre rozvoj územia bola spracovaná na prelome rokov 2008-2009, bolo potrebné uskutočniť viacero stretnutí, nakoľko viacero členov zmenilo svojich štatutárnych zástupcov, MAS-ka realizovala viacero projektov, v regióne sa objavili nové aktívne združenia i aktívni jedinci.