MAS BCT ukončila projekt zameraný na propagačné aktivity. Združenie bolo úspešným prijímateľom v 15. Výzve na predkladanie žiadostí o získanie finančného príspevku z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Európskou úniou.Získalo podporu vo výške takmer 6000 Eur na projekt s názvom – „65 tipov na výlety v pohraničnom území SR-ČR". Aktivity sa začali realizovať v apríli 2014, kedy sa postupne získali informácie o unikátoch a zaujímavostiach na území členov MAS a českého partnera. Na jeseň boli podklady graficky spracované do elektronickej verzie sprievodcu „65 tipov na výlety v pohraničnom území MAS SR-ČR". Sprievodca bol spracovaný v dvoch verziách jednak ako celok za MAS a českého partnera, taktiež každá obec má spracované svoje výlety v samostatných pdf súboroch. V závere projektu bola vydaná tlačová správa. V súčasnosti prebiehajú práce na administratívnom ukončení a vyúčtovaní projektu.